โฮมไดเร็ดทอรี่ - UNIX

โฮมไดเร็กทอรี่  (Home Directory)

เมื่อเปิดโปรแกรมเทอมินอลขึ้นมาครั้งแรก จะอยู่ในตำแหน่งโฮมไดเร็กทอรี่เสมอ เทียบได้กับเวลาที่เปิดโปรแกรม Finder  แล้วกดไอคอน Home

ถ้าอยู่ในเทอมินอล แต่ว่าไม่ทราบว่าโฮมไดเร็กทอรี่ของคืออะไร สามารถสั้งได้ด้วยคำสั่ง echo

> echo @HOME
user/yourname
>
ไดเร็กทอรี่ปัจจุบัน คือไดเร็กทอรี่ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนี้ (current directory)

ไดเร็กทอรี่ที่กำลังทำงานอยู่ (working directory) เมื่อคุณเปิดโปรแกรมเทอมินอลขึ้นมาครั้งแรก โฮมไดเร็กทอรี่ กับ เวิร์กกิ้งไดเร็กทอรี่ จะเป็นไดเร็กทอรี่เดียวกันเสมอ จนกว่าคุณจะสั่งให้มีการเปลี่ยนไดเร็กทอรี่ที่จะใช้ทำงาน เช่น ระบุตำแหน่งไดเร็กทอรี่ที่จะใช้บันทึกไฟล์