การแบ่งหมวดหมู่บน Ghost

การแบ่งหมวดหมู่บน Ghost
Photo by Stefano Pollio / Unsplash

การจัดกลุ่มให้บทความบน Ghost ให้เป็นเป็นหมวดหมู่  และแสดงหมวดหมู่เอาไว้บนเมนูบาร์

การจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่บน Ghost นั้น ต้องแก้ไขไฟล์ routes.yaml ซึ่งสามารถดาวโหลด default  ไฟล์ ได้ที่

 1. ไปที่ Settings (รูปเฟือง)
 2. เลือกเมนู Labs
 3. กด Download current routes.yaml

4. ไฟล์ YAML ซึ่งเริ่มต้นมากับ Ghost นั้นมีลักษณะดังนี้

collections:
  /"
  permalink: /{slug}/
  template:index
  

5. ให้ทำการเพิ่มหมวดหมู่ที่ต้องการ โดยหมวดหมู่นั้นจะมีการแยกตาม filter

เช่น การต้องการเพิ่มหมวด ไอที  โดยใช้ tag ว่า IT
จะต้องแก้ routes.yaml เป็น
collections:
  /IT/:
  permalink: /IT/{slug}/
  filter: tag:IT
  template:index
  
  /:
  permalink: /{slug}/
  template:index
ข้อควรระวังคือ Ghost จะ sensitive กับการวรรคตอนมาก ดังนั้นควร save ต้นฉบับของ routes.yaml ต้นฉบับเอาไว้ก่อน เผื่อผิดผลาด

6. หลังจากนั้นให้ up load  ไฟล์ routes.yaml กลับเข้าไปที่ Settings > Labs แทนไฟล์เดิม

7. ทดสอบว่าสำเร็จหรือไม่ ก็ให้ทดลองพิมพ์ url ที่บราวเซอร์ดู

เช่น ซึ่งหากเราเพิ่ม permalink เป็น IT เข้าไปก็ให้พิมพ์ www.yourdomain.com/IT ถ้าบราวเซอร์แสดง url ได้ก็แสดงว่าเราแก้ไขา routes.yaml ได้สำเร็จ

แก้ไข Navigator Bar

หลังจากเพิ่มหมวดหมู่แล้ว เราจะทำการเพิ่มเมนูบน Navigator บาร์ โดยไปที่

 1. Setting > Navigation

จากนั้นให้เพิ่มเมนูที่ต้องการเข้าไป และกด Save